SEL liikmete üldkoosolek 15. märts 2018

16.02.2018

MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit Üldkoosolek

Toimumisaeg:                         neljapäeval, 15. märts 2018
Algusaeg:                                  kell 15.00
Planeeritud lõpp:                    kell 18.00
Toimumiskoht:                       Arensburg Boutique Hotell & Spa, Lossi 15, Kuressaare

Päevakorrapunktid:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
  a. Ettepanek –  juhatajaks Villu Vatsfeld;
  b. Ettepanek –  protokollijaks Kristi Steinberg;
 2. SEL 2017 aasta tegevusaruanne – Villu Vatsfeld;
 3. SEL 2017 aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine – Villu Vatsfeld;
 4. SEL põhikirja eesmärkide ülevaatus, vajadusel muudatused ja ettepanekud – Villu Vatsfeld;
 5. SEL liikmed hetkel ja plaanid tulevikus – Villu Vatsfeld;
  a. Liikmemaksu tõstmise ettepanek;
 6. SEL 2018 aasta tegevuskava arutelu – Villu Vatsfeld;
 7. SEL 2018 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine – Villu Vatsfeld;
 8. Juhatuse valimine aastateks 2018-2020;
 9. Muud küsimused.

Palume kõigil osalemine registreerida maili teel info@seliit.ee hiljemalt 14. märtsiks.

Registreeri ettevõte osalema

Ettevõtte nimi:

Sündmusele registreerunud ettevõtted

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit