Tule liikmeks

Ootame kõiki ühiskondlikult aktiivseid ja Saaremaa elu edasi viia soovivaid ettevõtteid/ettevõtjaid/asutusi oma liikmeskonda.

SEL liige saab kutseid SEL poolt korraldatavatele üritustele ja soodushinnaga koolitustele, omab hääleõigust üldkogus,  võib osaleda juhatuse laiendatud koosolekutel või koguni juhatuse töös.

Lõppkokkuvõtes on SEL liikmel võimalus viibida lihtsalt tõsiselt heas seltskonnas.

Soovitame tutvuda SEL põhikirjaga ja liikmemaksu statuudiga
Palume alla laadida ja täita liikmeks astumise avaldus ning saata see e-posti aadressil info@seliit.ee

Lae avalduse blankett siit

SEL liikmeks astumise avaldus

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit