Üleskutse – ettepanekud seonduvalt mereala planeeringuga

03.06.2021

Head Saare maakonna ettevõtjad!

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise teemaplaneeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi planeerimiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks. Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, edendamaks muuhulgas ka meremajandust.

Planeeringuga määratakse kindlaks, millistes piirkondades ja millistel tingimustel saab tegevusi ellu viia. Mereala planeeringu fookuses on muuhulgas olulisena uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad. Uued kasutusvaldkonnad on vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning määratleb tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt võimalikud arendusalad.

Mereala kasutuse põhimõtted mõjutavad ka meremajanduse seda osa, mis asub rannikualal ja seepärast kogume Saare maakonna ettevõtjate ja esindusorganisatsioonide ettepanekuid teemal, mis peaks juhtuma muuhulgas maismaal selleks, et merealade kasutuselevõtu efekt Saaremaa meremajandusele oleks maksimaalne.

Merealade planeeringuga saab tutvuda siin: https://mereala.hendrikson.ee/

NB! Ootame Teie arvamusi, soovitusi, ettepanekuid 9. juunini, et need Saare maakonna KOV-de, Arenduskeskuse, Ettevõtjate Liidu, Meretööstuse Liidu ja teiste asjaosaliste ühispöördumisse koondada.

Palun avalda oma arvamust SIIN: http://bit.ly/saaremaamereala

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit