SEL pidas Üldkoosolekut

29.03.2019

26. märtsil kogunesid liidu liikmed Meedal Kotta, et kokku võtta 2018. aasta tegemised. Samas kinnitati majandusaasta aruanne, 2019. aasta eelarve ja tegevuskava. Muudatus toimus juhatuse ridades, mil uueks juhatuse liikmeks valiti Rajar Miller. Vastavalt üldkogu otsusele ei pea liiduga liituvad liikmed enam tasuma ühekordset sisseastumistasu.

SEL juhatuse esimees Margus Puust võttis aasta kokku sõnadega: “Liidul oli 2018. aasta väga tegus – korraldati palju positiivset tagasiside saanud ettevõtluskonverents, valiti Aasta ettevõte 2017, tihe koostöö toimus Saaremaa Vallavalitsusega, kohtuti Rapla ettevõtjatega, koostöös Saare Arenduskeskusega toetati tublide ettevõtjate tunnustamist, kohtuti ümarlaudadel ministrite ja poliitikutega, jätkati koostööd elektriteemadel. Aruandeaastal jätkati traditsiooniks saanud koostööd SA Saaremaa Arenduskeskusega ja MTÜ Saarte Koostöökoguga noortele suunatud ettevõtlusteadlikkuse tõstmise projekti Saaremaa Päike, mille eesmärgiks on tekitada noorte seas huvi Saaremaa majandusarengu ja selle perspektiivide vastu, ärgitada noori olema ettevõtlikud ja innovaatilised ning tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana.” Eraldi tänati uus liikmeid – mida rohkem koondab liit Saaremaa ettevõtjaid, seda rohkem ettevõtjate häält kuuldakse saarlastele vajalikel teemadel.

2019. aastaks on planeeritud mitmeid huvitavaid kohtumisi ja tegemisi. Juhatuse esimees kutsub üles osalema 16.-17. mail ühisel väljasõidul Ida-Virumaale, mil külastatakse kaevandusi. Registreerimine ja lisainfo info@seliit.ee või telefonil 5307 6007.

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit