SEL kesklinna sulgemisele selgelt vastu! 

27.05.2020

Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) juhatuse koosolekul arutati Reformierakonna algatatud eelnõud Kuressaare kesklinna sulgemise teemal. Eelnõu sisu ja kesklinna sulgemise tagamaid tutvustas Koit Voojärv. Juhatus kuulas ära kõik argumendid ja üritas igati mõista selle mõttekust. Kõik selgitused olid ikkagi üldsõnalised ja ei põhinenud arvutusel ega uuringul.

SEL juhatus oli igati nõus eelnõu keskkonnasõbraliku vaatega. Oleme kõik selle poolt, et meid ümbritsev on meile oluline ja üheskoos saame kõik luua parema maailma, kuid arusaamatuks jääb, kuidas kesklinna sulgemine meid selles teemas edasi aitab. Sulgemise tõttu peavad kõik autod tegema kordades suuremaid ringe ja koormama meie linna kitsaid kõrvaltänavaid. Lisaks muudab sulgemine võimatuks äritegevuse tavapärasel kujul, häiritud on nii kauba liikumine kui ka klientide juurdepääs. Keskkonna kahju oleks väiksem, kui luua parkimise võimalused enne kesklinna jõudmist ja seda ka kasutataks. Kahjuks on läbi kesklinna kiireim ja mugavaim tee linna läbimiseks ning selle sulgemisel peab mööda kitsaid tänavaid läbima oluliselt pikema maa ning keskkonna kahju ilmselt suureneb.

Kuressaare linn on peaaegu 500 aastat vana. Tänane kesklinn on kujunenud pikkade aastate jooksul ning on selliselt juba alguses planeeritud, et tuiksoon on läbitav ja oma olemuselt oluline liikumiskoridor. Kui nüüd meelevaldselt üks tähtis kanal sulgeda, siis tähendab see, et kuskil tekib uus. Kesklinna lähedal selle tekkimine võimalik ei ole. See saab tekkida kuhugi eemale. Meie küsimus on: „Kas keegi planeerib Kuressaaret ümber?“.

SEL on igasuguse ettevõtluse takistamise ja meelevaldse ümberplaneerimise vastu. Toetame rohelist majandust, kuid mitte rumalaid otsuseid majandustegevuse takistamisel. Oleme igati valmis koos vallaga ette võtma tarku ja kaalutletud samme, kuid sellisele tegevusele seisame selgelt vastu.

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit