SEL juhatus tänas Madis Kallast

27.05.2020

26. mail toimunud SEL juhatuse koosolekul tänasid ettevõtjad Saaremaa valla vallavanemat Madis Kallast meeldiva ja sujuva koostöö eest. Soovime jõudu ja indu uutes tegemistest!

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit