SEL-i kommentaar 15. mail toimunud Kuressaare veekriisi teemalisest kohtumisest

16.05.2023

Esmaspäeval, 15. mail, kohtusid Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) initsiatiivil SEL-i esindajad Saaremaa vallajuhtide ja Kuressaare Veevärgi juhatuse liikmetega. Saaremaa Vallavalitsuses toimunud erakorralisel kohtumisel anti ettevõtjatele ülevaade veekriisi hetkeseisust, arengutest kriisi lahendamiseks ning plaanidest kuidas tulevikus sarnaste olukordade tekkimist vältida.

 

AS Kuressaare Veevärk on tellinud väljastpoolt Saaremaad eksperthinnangu, mille tulemusel selgitatakse välja joogivee saastumise ametlik tekkepõhjus. Samuti selgitatakse välja asjaolud, mille alusel on ilmselt võimalik järeldada, kelle tegevuse tagajärjel joogivesi saastus.

 

Terviseamet on alustanud järelevalvemenetlust AS Kuressaare Veevärk osas. Lisaks plaanib Saaremaa vald koostöös Päästeametiga vaadata üle AS Kuressaare Veevärgi kui elutähtsa teenuse osutaja ettevõtte riskiplaani.

 

Koosolekul lausuti, et tulevikus Kuressaares planeeritavaid vee- ja kanalisatsioonitöid teostades ei lubata enam rekonstrueerimistöid ilma lahtikaeveta teostada kohtades kus vee- ja kanalisatsioonitorud ristuvad. Selleks, et maandada riske ja vältida sarnaste juhtumite kordumist.

 

Praeguseks on selge, et Kuressaare elanikele maikuu eest vee- ja kanalisatsiooniteenuste arveid ei esitata. SEL-i hinnangul on see hetkel vähim, mida teha saab ning see otsus kindlasti ei korva saarlastele tekitatud tegelikku kahju. Olgu selleks eratarbijad või ettevõtjad – veekriisi tagajärjel tekkinud kahjud tuleb tarbijatele hüvitada.

 

SEL-i hinnagul on antud kriisi üheks suurimaks põhjuseks kommunikatsiooni puudulikkus, millega oleks saanud vältida mitmeid nakatumisi. Olgugi, et otsene põhjuslik seos haiguse ja nakkusallika kohta ei ole veel ametlikku tuvastamist leidnud, tuleks inimeste tervise kaitseks meetmed tarvitusele võtta juba ka väikseima kahtluse korral – ennetuslik kommunikeerimine võimaliku nakkusallika kohta oleks olnud äärmiselt vajalik. Saaremaa valla esindajad kinnitasid, et edaspidi kasutatakse kõikvõimalikke kanaleid, et vajalik ja oluline informatsioon jõuaks operatiivselt ja kiiresti kõikide huvigruppideni.

 

Ühiselt leiti, et nii Saaremaa vald kui AS Kuressaare Veevärk peavad omalt poolt tegema kõik, et tuleviku tarbeks maandatakse kõiksugused riskid sarnaste olukordade kordumiseks.

 

Osapooled jätkavad konstruktiivset koostööd ka tulevikus.

Fred Siimpoeg

SEL juhatuse esimees

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit