Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Kuressaare Linnavalitsuse, Saaremaa Omavalitsuste Liidu ja MTÜ Visit Saaremaa avalik pöördumine lennuühenduse teemal

13.05.2016

Järgmise nädala alguses tehakse otsus, mis määrab Tallinn-Kuressaare lennuliikluse vahehanke tulemuse. Vahehange kõrvaldab loodetavasti tänaseks juba üle kuu väldanud lennuliini katkestuse, kuid silmas tuleb pidada, et tegemist on eeskätt otsusega, mis määrab meie maakonna lennuühenduse kvaliteedi ja usaldusväärsuse järgmiseks kolmeks aastaks. Sellest tulenevalt on oluline rõhutada, et liini teenindava uue operaatori ja lennuki valikul peetakse silmas eelkõige just siinse kogukonna huve, sest kaasaegsed transpordiühendused on saarte elu- ja ettevõtluskeskkonna esmavajaduseks. Selleks, et siinne elu toimiks ülejäänud Eestiga võrdväärsetel alustel, on möödapääsmatu kvaliteetsete ühendusvõimaluste olemasolu nii maal, merel kui õhus.

Saaremaa Ettevõtjate Liit, Kuressaare Linnavalitsus, Saaremaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Visit Saaremaa on koos teiste partneritega edastanud täpsed seisukohad tulevikku suunatud minimaalsete lennuliikluse vajaduste kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud saarte lennuühenduse uuringu teostamiseks. Oleme korduvalt ja selgelt väljendanud kogukonna, oma liikmeskondade ja toetajate soove nii kohalikus kui üleriigilises meedias. Olime ja oleme endiselt seisukohal, et maakonna arengut toetav lennuliiklus peab toimuma vähemalt 30-kohalise lennukiga ja 12 korda nädalas.

Ootame kõigi pöördumisele alla kirjutanud organisatsioonide ja ühenduste nimel, et maakonna lennuliiklust puudutavate otsuste puhul vaadatakse tulevikku ja arvestatakse saarlaste arvamusega nii käimasolevate kui ka edaspidi läbi viidavate hangete puhul.

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit