Saaremaa Ettevõtjate Liidu esimeheks valiti Villu Vatsfeld

08.04.2016

17. märtsil toimus Saaremaa Ettevõtjate Liidu liikmete Üldkogu, mille raames valiti järgnevaks kaheks aastaks uus juhatus.  7. aprilli uue juhatuse esimesel koosolekul oli päevakorra esimene punkt esimehe ja aseesimeeste valimine. ” Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esimehe valimine ei olnud kindlasti eelneva kokkuleppe vormistamine. Suurem osa juhatuse koosseisust on uus ning häid kandidaate esimehe kohale palju. Samas on aga kõik liidu juhatuse liikmed tööalaselt aktiivsed ja hõivatud inimesed ning juhatuse esimehe rolli ei palu endale keegi. Kandidaate esitati mitu, arutelu oli elav ja lõpptulemuseks toimus hääletamine, mille tulemustega kokkuleppeliselt enam ei vaielda. Küll jõuti aga täna ka ühisele seisukohale, et Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esimehe ametikoht peaks olema roteeruv, mis aitaks koostöövaimu värskena hoida,“ sõnas esimees.

Kõige suuremaks ja tähtsamaks murekohaks on hetkel transpordiühendused. „Lennuliikluse ootamatu peatumine on täna kindlasti teema number üks ning siin ei ole mingit kahtlust, et Saaremaa Ettevõtjate Liidu seisukoht on ühene – lennuühendus tuleb taastada vähemalt senises mahus nii kiirelt kui võimalik ja uue hanke läbiviimisel tuleb õppida eelmise vigadest. Kuressaare ja Tallinna vahel peab lendama regulaarselt suurem, kõigile kehtivatele nõuetele vastav lennuk ning see peaks olema ka vedaja prioriteet. Teine võrdselt oluline teema on liidu jaoks seotud laevaühendustega, kus juhatuse koosseisu muudatus ei too kindlasti kaasa seisukohtade muutumist. Parvlaevaühenduse kvaliteedi ning piisava tihedusega graafiku taastamine ja tagamine on Saare maakonna kui ettevõtluskeskkonna säilimiseks vältimatu“

Vatsfeldi sõnul läheb liidul tervikuna hetkel hästi, mida näitab liikmete arvu vaikne kasvamine. „Tegemist on hästi toimiva ühendusega, mille seisukohtadega arvestatakse nii saarel kui mandril ja uue juhatuse ülesandeks on seniselt tasemelt vähemalt sama hästi jätkata. Parem olla ei keela keegi. Uue teemana tõuseb Saaremaa Ettevõtjate Liidu päevakorda kindlasti kavandatav haldusreform ning elu peale seda.“

Samuti valiti järgnevaks kaheks aastaks uued aseesimehed, kelleks said varem liitu juhtinud Terje Nepper ja Saare Delifood OÜ juht Margus Puust. „Terje Nepper ja Margust Puust on juhatuse aseesimeestena täna parimad valikud. Terje teab täpselt, mis kahe eelneva aasta jooksul tehtud on ja mis pooleli jäi, esindades samas maakonnale olulist turismisektorit. Margusel on omakorda pikaajaline kogemus teises kohaliku arengu alustalas, toiduainetetööstuses ning lisaks head tööalased sidemed transpordisektoris ja lennunduses.“

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit