Oktoobrikuu juhatuse koosolek

09.11.2022

Oktoobrikuu viimasel teisipäeval toimus järjekordne SEL juhatuse koosolek, kus lisaks SEL juhatusele võtsid koosolekust osa ka mitmed külalised.
Koosolekul arutleti Saaremaa ettevõtluse jaoks olulistel teemadel, milleks sel korral olid:
🏭 biogaasijaama võimalik rajamine Saaremaale
🚢 Kuivastu-Virtsu parvlaevaühendus
💼 vallavanema ülevaade Saaremaal toimuvast
⚡️ energeetikateemalised arengud Saare maakonnas
🌳 Tallinna tänava kõrghaljastus
🌉 püsiühendus
🤝 uute SEL liikmete kinnitamine
SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit