Avalik pöördumine seoses piirangutega Saaremaa vallas

02.05.2021

Pöördumine (avalik)                                                                

SEL seisukohad ja ettepanekud seoses piirangutega Saaremaa vallas.

Austatud peaminister Kaja Kallas            

Viiruse levik Eesti Vabariigis ning eelkõige Saare maakonnas on pidevas langustrendis ning on mõistlik hakata leevendama piiranguid. Väga suur hulk Saaremaa ettevõtteid tegutsevad turismi-, meelelahutus ja majutussektoris. Hetkel oleme jõudnud olukorda, kus kohalikud Saaremaa ettevõtjad elavad teadmatuses. Teadmatuses selle üle, millal piiranguid leevendatakse, mis saab eesootavast turismihooajast ning kas riigil on plaanis kompenseerida piirangutega tekkinud kahjud.

Saaremaa viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Eesti madalaim. Lisaks on Saare maakonnas vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 11342 elanikku (seisuga 02.05.2021). Saare maakonnas on vaktsineeritute osakaal 34,6%, antud protsent on maakondlikus arvestuses üks vabariigi parimaid. Kui antud statistikale lisada juurde veel asjaolu, et väga suur hulk Saaremaa elanikkonnast on viiruse juba läbi põdenud, tähendab see seda, et Saare maakond on viiruse leviku osas Eestis kõige turvalisem.

Sellega seoses leiab Saaremaa Ettevõtjate Liit (SEL), et üleriigiliselt kehtestatud karmid piirangud ei ole Saaremaal põhjendatud. Meie ettepanek on leevendada piiranguid järk-järgult, võttes arvesse iganädalasi nakkusnäitajaid meie piirkonnas.

SEL ettepanekud piirangute leevendamiseks Saare maakonnas ettevõtetele, kes on taotlenud tarbijamärgise „Siin on turvaline“ järgnevalt:

Alates 06.05.2021

Alates 14.05.2021

Alates 01.06.2021

Arvestades Saare maakonna madalat nakatumismäära, on Saaremaa Ettevõtjate Liidu hinnangul antud ettepanekud mõistlikud, et Saaremaa majandus igas sektoris oleks jätkusuutlik. Isegi, kui võtta osaliselt maha piirangud ei ole võimalik, et kogu majandus taastub koheselt. Seetõttu peavad samaaegselt piirangute kehtimisega kehtima ka toetusmeetmed, kuni olukorra stabiliseerumiseni. Siinkohal teeme ettepaneku pikendada palgatoetust piirangutes kannatavatele ettevõtetele vähemalt mai lõpuni või kuni piirangute täielikule lõpetamiseni.

Valitsus peaks andma riigile üldiselt selgemad indikaatorid ja otsused sulgemiste ja avamiste kohta peaks toimuma rohkem koostöös kohaliku omavalitsusega. Kohalikul omavalitsusel on samuti olemas kriisikomisjon ja need inimesed on suutelised abistama otsustamisel, millal on õige aeg liikumised sulgeda ja avada. Viirus kui selline ei kao meie hulgast kuhugi. Peame õppima sellega elama, kuid tarku otsuseid saame teha ainult suheldes ja arvestades kohalike inimeste ja ettevõtetega. Soovime vajadusel nendel arueludel osaleda, et saavutada maksimaalselt hea tulemus.

 

SEL juhatuse nimel,

Robert Pajussaar

SEL juhatuse esimees

 

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit