Avalik pöördumine – Kuressaare veekriis

13.05.2023

Avalik pöördumine, 12. mai 2023

Kuressaare veekriis – põhjused, tagajärjed ja kahjude kompenseerimine

Austatud Saaremaa Vallavalitsus ja Kuressaare Veevärk AS juhatus

Neljapäeval, 4. mail toimus Kuressaares laiaulatuslik vee-avarii kui Kalevi tänaval purunes
suur veemagistraal-toru. Antud õnnetuse tagajärjed ei ole tänaseks päevaks likvideeritud kuigi
tekkinud õnnetusest on mõõdunud enam kui nädal. Veelgi enam, toimunud vee-avariist on
tekkinud Saaremaal laiaulatuslik kriis, mis mõjutab otseselt kõikide saarlaste igapäevaelu ning
sellega tekkinud kahjud on mõõtmatud.

Saaremaa Ettevõtjate Liidu hinnangul on ülioluline algatada laiapõhjaline uurimine, mille
käigus selgitatakse välja õnnetuse täpsed tekkepõhjused. Samuti on vajalik koostada
konkreetne kriisiplaan olukorra parandamiseks, kriisi seljatamiseks ning kriisiga tekkinud
kahjud tuleb kõikidele kannatanutele kompenseerida – nii eratarbijatele kui ettevõtjatele.
Antud kriisist on vajalik teha põhjalikud järeldused, võtta vastutus ja välistada tulevikus
sarnaste olukordade kordumine.

Antud kriisiolukorra kommunikeerimine on olnud puudulik, mistõttu peame vajalikuks kokku
kutsuda teemakohane pressikonverents esmaspäeval, 15. juunil Saaremaa Vallavalitsuses,
mille käigus vastutavad osapooled annavad täpse ülevaate kriisi hetkeseisust, edasisest
plaanist ning muust teemaga seonduvast.

SEL juhatuse nimel,

Fred Siimpoeg
SEL juhatuse esimees

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit