Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla päring Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile seoses Saaremaale planeeritava 330-kilovoldise elektriliini rajamise tehnilise ülesande ajalise graafiku ja sisu kohta

15.12.2022

Avalik päring

Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla päring Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile seoses Saaremaale planeeritava 330-kilovoldise elektriliini rajamise tehnilise ülesande ajalise graafiku ja sisu kohta.

Austatud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut

Nüüdseks on teada, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on andnud Eleringile suunised hakata Saaremaale planeerima 330-kilovoldist elektriliini. Sellega seonduvalt soovivad nii Saaremaa Ettevõtjate Liit, Saare Arenduskeskus kui ka Saaremaa vald teada, millised on antud lähteülesande ajaline graafik ja täpsem sisu erinevate etappide planeerimise ja valmimise osas.

On ilmselge, et Saaremaale 330-kilovoldise elektriliini rajamine võimalikult kiiresti ja sama-aegselt meretuuleparkidega on kriitiline teema nii kohalikele saarlastele kui ka kogu Eestile, liikumaks üheskoos seatud rohepöörde eesmärkide saavutamise ning Eesti elektri varustuskindluse ja madalama elektrihinna saavutamise suunas.

Antud projekti puudutav kõiksugune ajaline ja sisuline informatsioon on Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla jaoks äärmiselt oluline, saamaks kindlust projekti realiseerimise kohta ning olles julgustuseks tegemaks järjepidevaid investeeringuid ja pikaajalisi plaane.

Tagamaks Saaremaale 330-kilovoldise elektriliini valmimise realiseerumise kiireimais korras, on nii Saaremaa Ettevõtjate Liit, Saare Arenduskeskus kui ka Saaremaa vald omalt poolt valmis protsessi kiirendamiseks maksimaalselt panustama.

Lisaks soovime eraldi välja tuua, et potentsiaalsete tuuleparkide loomisel, mis on võimalikud ainuüksi tänu 330-kilovoldisele elektriliinile, on ülioluline, et Saaremaa läänerannikule rajatakse ka vastav alajaam, mis võimaldaks tuuleparkides toodetavat elektrit sobival pingel ja mahus kohaliku tarbijani tuua. See omakorda tõstab loodavate tuuleparkide kasutegurit kohaliku kogukonda silmas pidades nii varustuskindluse ning eeldatavasti ka energia ostutingimuste osas, luues samaaegselt võimalusi uutele perspektiividele nagu näiteks vesinikuga seonduvad arengud.

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit